Weerbaarheidstraining

Weerbaarheidstraining

Deze trainingen zijn voor kinderen en jongeren die minder weerbaar zijn. Het is niet zo dat iemand perse gepest of een pester moet zijn om deze training te laten slagen.

De StaSterk trainig (SST)

Voor kinderen van 8-12 jaar en jongeren van 12-16 jaar

Deze trainingen worden 1 op 1 gehouden of in een klein groepje. Dit zijn 10 lessen van 1,5 uur per les per week. De training bestaat uit 10 lessen wanneer deze in een groep gehouden worden. 1 op 1 is dit doorgaans 8 lessen van 1 uur.

De SST is voor kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dus niet alleen wanneer ze gepest worden of zijn maar ook voor kinderen die zich wel eens rot voelen en/of minder weerbaar zijn of zelf pesten.

In deze training leren kinderen wat en hoe ze kunnen reageren op een ander en vooral wat ze zelf kunnen doen. En dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ze krijgen bij deze training een werkmap voor zichzelf. Deze gaat elke week weer mee naar huis met het nieuwe huiswerk en de week erop weer mee terug om het gemaakte huiswerk te bespreken.

Elk kind werkt deze weken met een zelf gekozen supporter. Dit kan één van de ouders zijn of juist de juf of op of oma. Dit is om het kind aan te moedigen tijdens deze training vanuit thuis.

Voor jongeren is deze training met dezelfde opzet alleen dan geschreven in de taal van de jongeren.

De StevigeStap trainig (STST)

Voor kinderen in groep 8 die naar de middelbare overstappen

Deze training is gemaakt om kinderen een meer relaxte overstap te laten maken van de Basisschool naar het Middelbaar Onderwijs.

Deze training worden 1 op 1 gehouden of in een klein groepje. Dit zijn 10 lessen van 1,5 uur per les per week.

5 weken voor het einde van de Basisschool begint de STST en 1 week nadat je bent gestart bent op het Middelbaar worden de laatste 5 weken gegeven. Deze training is om de grote stap naar de Middelbare soepeler te laten verlopen. De training bereid de jongere voor op de grote stap.